Scroll to top

Sanácia vlhkého muriva

CHEMICKÉ INJEKTÁŽE – LÍNIOVÉ A DIFÚZNE CLONY:

Chemické injektáže – líniové a difúzne clony – tieto metódy vytvoria dodatočnú horizontálnu izoláciu proti vzlínajúcej vlhkosti. Tlakovú injektáž prevádzame v tehlovom, kamennom a zmiešanom murive.

Injektáž sa prevádza za pomoci vŕtaných packerov (ventilov) a zmes sa tlačí cez tieto jednostranné ventily do múru pomocou injektážnych čerpadiel. U muriva širšieho ako 800 mm sa injektuje z obidvoch strán, pri menšiej hrúbke múru je možné prevádzať injektáž z jednej strany. Po prevedení injektáže sa použité packery odstránia a vyvŕtané diery sa zaplnia cementovou suspenziou. V prípade nekompaktného muriva sa prevádza pred injektáž – výplň cementovými suspenziami. Do takto upraveného múru sa aplikuje hydroizolačná zmes. Prevádza sa omietanie okamžite po aplikácii injektáže je nutné použiť sanačnú omietku.

Injektážne média sa volia v závislosti od stupňa zavlhčenia, poškodenia a druhu materiálu priamo na jednotlivé objekty.

PODREZÁVANIE REŤAZOVOU PÍLOU:

Podrezávanie reťazovou pílou táto metóda patrí k mechanickým metódam sanácie mokrého muriva. Podrezávanie reťazovou pílou môžeme prevádzať u tehlového muriva, ktoré má priebežnú ložnú špáru.

Ako izolačný materiál sa používa homogénna hydroizolačná folia z PE – HD (Penefol, Junifol apod.) hrúbky 1,5 mm. Výhody tejto fólie sú – vynikajúca chemická odolnosť, odolnosť proti nízkym teplotám, zdravotná a ekologická nezávadnosť, funkčná spoľahlivosť a vysoká životnosť.

K úspešnej realizácii je potrebný prístup z obidvoch strán sanovaného muriva. Podrezávanie muriva prevádzame v maximálnej dĺžke 1000 mm (podľa súdržnosti muriva). Prerezaná špára sa vyčistí stlačeným vzduchom a ručnou pílou a vloží sa fólia. Murivo sa z obidvoch strán zaistí proti zosadnutiu natlčením plastových statických klinov. Po zaistení sa pokračuje v rezaní ďalšieho úseku. Po zaizolovaní celého objektu sa prevedie tlakové vyplnenie prerezanej špáry cementovou zmesou za pomoci vretenového čerpadla. Prevádza sa omietanie okamžite po aplikácii fólie je nutné použiť sanačnú omietku.

DODATOČNE ZARÁŽANÉ NEREZOVÉ PLECHY:

Dodatočne zarážané nerezové plechy – medzi metódy sanácie – vysušeniu mokrého muriva, ktoré majú trvalý účinok podľa WTA patrí aj metóda strojného zarážania nerezových vlnitých plechov z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele do špáry v murive.

Pre úspešnú sanáciu je potreba prístup k izolovanému murivu aspoň z jednej strany a to vždy cca 1000 mm (veľkosť strojného zariadenia) + šírka muriva. Je nutné aby bola priebežná ložná špára muriva a pre jednoduchšie vedenie plechov je túto nutné osekať. Nerezové dosky sa vrážajú s presahom 20 až 50 mm (dve až tri vlny).

V rohoch sa dosky prekladajú kolmo cez seba aby preloženie bolo minimálne 80 mm. Pokiaľ to situácia dovoľuje napájajú sa vodorovné izolačné pásy priamo na plechy natavením. Prevádza sa omietanie okamžite po aplikácii plechov je nutné použiť sanačnú omietku.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.