Scroll to top

O nás

Naše služby ponúkame firmám – organizáciám, ktoré nedisponujú špeciálnym vybavením a školenými zamestnancami v odbore špeciálnych prác, ako aj súkromným investorom – občanom pri riešení porúch rodinných domov a súkromných objektov. Táto firma vznikla ako logické vyústenie viac ako 25 ročnej praxe jedného z jej zakladateľov v oblasti špeciálnych stavebných technológií. Pri realizácií opráv významných vodohospodárskych, priemyselných a energetických komplexov sme získali značné skúsenosti s prevádzaním špeciálnych stavebných prác a našu kompetentnosť dokladajú aj zdokumentované úspešné realizácie, ktoré je možné vidieť na našich stránkach.

Činnosť firmy

Statické zaisťovanie v stavebníctve

Injektáže

Sanácia vlhkého muriva

Sanácie betónových konštrukcií

Vŕtanie a rezanie diamantovou technikou

Menšie monolitické konštrukcie

Poradenstvo, predaj a prenájom