TEL: 0917 276 880 E-MAIL: pbsan@pbsan.sk

Firma je držiteľom certifikátu Systém manažérstva kvality EN  ISO 9001:2008

Zosilňovanie konštrukcií pomocou uhlíkových lamiel a tkanín

Externá lepená uhlíková výstuž – CFR lamely je technológia pri ktorej sa k posilneniu konštrukcie použije uhlíková lamela, ktorá sa lepí na konštrukciu špeciálnym epoxidovým lepidlom.


Pri opravách betónu je dôležité úspešne spojiť nové materiály z pôvodným podkladom a vytvoriť kompozit, ktorý je schopný odolávať vplyvom používania, prostredia a času.

Uhlíkové lamely sú jednosmerné uhlíkové vlákna laminované do tvaru pásky s minimálnym obsahom vlákien 68%. Lamely sú vyrobené z precízne zoradených uhlíkových vlákien, obalených v Bisphenole A, ktorý je vlastne za tepla tuhnúca vinyl esterová živica. Toto zloženie poskytuje skvelú životnosť, odolnosť proti nepriazni počasia a proti korózii. Lamely sú dodávané v pásoch s nalepenou vrstvou pásky k odstráneniu na obidvoch stranách, vďaka čomu po jej odstránení je povrch lamiel vhodný pre spojenie s podkladom a to bez akéhokoľvek čistenia alebo ďalšieho ošetrovania. Vysokoúčinné CFR lamely boli špeciálne navrhnuté pre aplikáciu spolu s veľmi kvalitným epoxidovým lepidlom ku konštantnému posilneniu stavieb. Táto technológia vytvára riešenia ako zosilniť podlahy, steny, nosníky, stĺpy a iné stavebné prvky, ktoré sú narušené chátraním, dodatočným zaťažením alebo nadbytočným priehybom. Potreba navýšenia kapacity zaťaženia môže vzniknúť z dôvodu poničenia stavebných prvkov, konštrukcií alebo v dôsledku projektových chýb, zmien v navrhovaných predpisoch a neposlednej miere v dôsledku zmeny použitia.


V dôsledku malej tepelnej odolnosti epoxidových lepidiel je nutné v mnohých prípadoch nalepenú uhlíkovú výstuž protipožiarne ochrániť. K tomu slúži špeciálny protipožiarny obklad – dosky, ktorých základ tvorí nehorľavá hornina Vermikulit. Sme držiteľmi osvedčenia a aplikujeme protipožiarne obklady Grenamat Al, ktoré sú systémovým prvkom výstužného systému Stado Carbo.


Pracovníci našej firmy sú špecialisti z dlhoročnou praxou na významných a náročných zákazkách vyškolený priamo výrobcami a dodávateľmi týchto systémov.

Zosilňovanie konštrukcií pomocou uhlikových lamien a tkanínuhlikove lamely 002 mZosilňovanie konštrukcií pomocou uhlikových lamiel a tkanín