TEL: 0917 276 880 E-MAIL: pbsan@pbsan.sk

Firma je držiteľom certifikátu Systém manažérstva kvality EN  ISO 9001:2008

Statické zosilňovanie objektov pomocou helikálnej výstuže

Aplikácia helikálnej výstuže – je technológia ktorá rieši problémy týkajúce sa statiky konštrukcií ako v oblasti pozemných stavieb (murovaných alebo betónových), tak aj stavieb dopravných (mosty) dodatočným vlepením výstuže do kombinácie drážok a vrtov.


Aby sa dosiahlo spolupôsobenia dodatočnej výstuže zo stávajúcou, často narušenou konštrukciou, je nutné použiť túto špeciálnu technológiu, ktorá nám tieto vlastnosti zaručí. Špeciálny vysokopevnostný tmel na báze polymercementu a nerezová austentická výstuž v tvare šrobovice (Hi-Fin profil) nám tieto požiadavky splňujú. Princípom tejto technológie je vlepenie nehrdzavejúcej oceľovej výstuže do konštrukcie pomocou tmelu do drážok a vrtov, tým nám tato technológia zaistí zosilnenie pôvodnej konštrukcie. Systém je schopný zviazať murivo do jedného celku a vytvoriť v konštrukcii vystužený nosník, ktorý výrazne zvyšuje stabilitu a únosnosť.


Touto metódou je možné vystužiť konštrukciu ako celok, tak sa dá fixovať aj stávajúci stav a umožňuje nám aj takzvané zošívanie narušenej konštrukcie (lokálne vystuženie). Subtílnosť tejto technológie nám zaručuje čo najmenší zásah už do tak narušenej konštrukcie.
Statické zosilňovanie objektov pomocou helikálnej výstužeStatické zosilňovanie objektov pomocou helikálnej výstužeStatické zosilňovanie objektov pomocou helikálnej výstužeStatické zosilňovanie objektov pomocou helikálnej výstuže