TEL: 0917 276 880 E-MAIL: pbsan@pbsan.sk

Firma je držiteľom certifikátu Systém manažérstva kvality EN  ISO 9001:2008

Statické zaistenie pomocou predopnutých lán „Monostrand“

Statické zaistenie pomocou predopnutých lán „Monostrand“Statické zaistenie pomocou predopnutých lán „Monostrand" –
je technológia pri ktorej sa konštrukcie staticky zaisťujú pomocou špeciálnych splietaných lán, ktoré sú obalené mazivom a izolačnou polyetylénovou hmotou, chrániacou lano proti korózii a obmedzujúcou stratu predpätia trením
.


Lano sa ukladá buď na voľno alebo sa vkladá do pripravených drážok a vrtov. Kotvenie prebieha skrz kotviace platne, ktoré sa zapúšťajú do zaisťovanej konštrukcie. Sme držiteľom osvedčenia pre túto činnosť a zároveň aj držitelia strojného preukazu pre napínanie lán a zemných kotiev.