TEL: 0917 276 880 E-MAIL: pbsan@pbsan.sk

Firma je držiteľom certifikátu Systém manažérstva kvality EN  ISO 9001:2008

Statické zaistenie oceľovými tiahlami – tyčami (pásovinou)

Zaistenie konštrukcie touto technológiou sa realizuje pomocou špeciálnych oceľových tyčí alebo pásovinou – tiahlami. Tiahla sa ukladajú buď voľne v priestore alebo sa vkladajú do pripravených drážok a vrtov.


Kotvenie prebieha skrz kotviace platne, ktoré sa zapúšťajú do zaisťovanej konštrukcie, je možno kotviť – vlepiť tiahla priamo do konštrukcie pomocou chemických kotiev, alebo injektáže. Aktivácia tiahel sa prevádza pomocou závitových spojok umiestnených priamo na tiahlach.
zaistenie tiahlami 001zaistenie tiahlami 002