TEL: 0917 276 880 E-MAIL: pbsan@pbsan.sk

Firma je držiteľom certifikátu Systém manažérstva kvality EN  ISO 9001:2008

Statické zaisťovanie v stavebníctve

Firma P.B.San, spol. s r.o. je certifikovaným aplikátorom STADO CARBO SYSTÉMU na Slovensku, čo zahŕňa aplikáciu – lepenie lamiel – „STADO CARBO LAMELA“, lepenie tyčí – „STADO CARBO BAR“ a taktiež lepenie tkanín – „STADO CARBO WRAPP“. Taktiež je držiteľom osvedčení pre lepenie uhlíkovej výstuže ďalších výrobcov a dodávateľov.

Zosilňovanie konštrukcií pomocou uhlíkových lamiel a tkanín
Je technológia pri ktorej sa k posilneniu konštrukcie použije uhlíková lamela, ktorá sa lepí na konštrukciu špeciálnym epoxidovým lepidlom.
uhlikove lamely 002 m
Externá lepená výstuž – Tkanina (Wrapp)
Je technológia pri ktorej sa k posilneniu konštrukcie použije uhlíková, aramidová alebo sklenená tkanina, ktorá sa lepí na konštrukciu špeciálnym epoxidovým lepidlom.
uhlikovatkaninat
Externá lepená uhlíková výstuž – Tyče (Bar)
Je technológia pri ktorej sa k posilneniu konštrukcie použije uhlíková tyč, ktorá sa vlepí do drážky alebo vrtu v konštrukcii špeciálnym epoxidovým lepidlom.
Carbo ty e1t
Statické zosilňovanie objektov pomocou helikálnej výstuže
Je technológia ktorá rieši problémy týkajúce sa statiky konštrukcií ako v oblasti pozemných stavieb (murovaných alebo betónových), tak aj stavieb dopravných (mosty) dodatočným vlepením výstuže do kombinácie drážok a vrtov.
Helifix1t
Statické zaistenie pomocou predopnutých lán „Monostrand"
Je technológia pri ktorej sa konštrukcie staticky zaisťujú pomocou špeciálnych splietaných lán, ktoré sú obalené mazivom a izolačnou polyetylénovou hmotou, chrániacou lano proti korózii a obmedzujúcou stratu predpätia trením.
rezanie statika
Statické zaistenie oceľovými tiahlami – tyčami (pásovinou)
Touto technológiou sa realizuje pomocou špeciálnych oceľových tyčí alebo pásovinou – tiahlami. Tiahla sa ukladajú buď voľne v priestore alebo sa vkladajú do pripravených drážok a vrtov.
ocelove tyce m
Kotvenie stavebných konštrukcií
Je technológia pri ktorej sa prevádza kotvenie - spájanie rôznych stavebných a iných konštrukcií pomocou mechanických a chemických kotiev.

kotvenie1t