TEL: 0917 276 880 E-MAIL: pbsan@pbsan.sk

Firma je držiteľom certifikátu Systém manažérstva kvality EN  ISO 9001:2008

Sanácie betónových konštrukcií

Sanácie – reprofilácie stavebných konštrukcií, hlavne železobetónových, zaujímajú pomerne významné miesto medzi špeciálnymi stavebnými technológiami.

Podstatný vplyv na neskoršiu sanáciu má pôvodný stav dotknutej konštrukcie. Tu sa jedná o kvalitu betónu, spôsob a rozsah poškodenia, pôsobenie nevhodných či dokonca agresívnych prostredí a podobne. Ďalším vplyvom je prevedenie samotnej sanácie. Nedostatky a poruchy môžu vzniknúť buď pri úprave narušenej konštrukcie – nedostatočné odstránenie narušených a nesúdržných vrstiev betónu, ale aj pri aplikácii sanačného materiálu, kedy nemusia byť dodržané podmienky použitia. Spracovania a ošetrovania. S tým úzko súvisí správna voľby sanačného systému.


Pri opravách betónu je dôležité úspešne spojiť nové materiály z pôvodným podkladom a vytvoriť kompozit, ktorý je schopný odolávať vplyvom používania, prostredia a času.


Dnešná sanácia betónu predstavuje dôležité priemyselné odvetvie, ktoré môže prakticky poslúžiť každej stavbe z betónu. Každá konštrukcia potrebuje bežné opravy a údržbu, od jednoduchých ochranných povlakov cez opravy narušených betónov až po zosilňovanie poddimenzovaných konštrukcií. K tomuto slúžia kompletné (ucelené) sanačné systémy dodávané firmou P.B.San, spol. s r. o.
sanacia betonovych konstrukcii 001Sanácia betónového mosta - nahľad po rekonštrukcií

SCHÉMA REPROFILÁCIE ŽELEZOBETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE

o01sipka-pČistenie oceľovej výstužesipka-pOchrana oceľovej výstužesipka-d
o04sipka-pNavlhčenie betónového povrchusipka-pSpojovací mostík, alebo penetrácia betónusipka-d
Sanačná - reprofilačná hmota-maltasipka-pSanačná - reprofilačná hmota-maltasipka-pZáverečná ochrana povrchu

PODLIEVANIE KONŠTRUKCIÍ A LOŽÍSK

Podlievanie konštrukcií a ložísk – táto technológia sa využíva v prevažnej miere pri finalizácii osadenia nosných pätiek stĺpov, nosných konštrukcií, pri vyrovnávaní a spevňovaní základových podstáv strojov a zariadení.

Veľmi významné použitie tejto technológie je pri podlievaní mostných ložísk vysokopevnostnými zmesami buď na cementovej alebo na epoxidovej báze. Pracovníci firmy P.B.San, spol. s r. o. sú preškolený a sú držiteľmi osvedčení výrobcov a dodávateľov materiálov o kvalifikovanej aplikácii.

Sanácia betónového mostaSanácia betónového mosta