Scroll to top

Injektáže

V praxi sa pomerne často stretávame s poruchami betónových, železobetónových a murovaných konštrukcií. Medzi najčastejšie poruchy patria trhliny a kaverny vo vnútri konštrukcie. Veľmi účinná metóda sanácie týchto porúch je ich „vyplnenie“ médiom z výrazne lepšími fyzikálnymi vlastnosťami ako pôvodná konštrukcia.

Máme dlhoročné skúsenosti z riešením porúch tak v pozemnom staviteľstve, tuneloch, podzemných dráhach ako aj na významných vodohospodárskych dielach. Naša firma je vybavená modernými injektážnymi zariadeniami a používame materiály renomovaných výrobcov ako sú Stado Cz, DeeNeef, MC Bauchemia, Minova, Sika, Basf a iné.

Injektáž stavebných konštrukcií pomocou živičných hmôt

Injektáž stavebných konštrukcií pomocou živičných hmôt – je technológia pri ktorej sú statické poruchy – trhliny v konštrukciách spôsobené dynamickými rázmi. Ako jedna z metód odstránenia týchto porúch je „scelenie – vyplnenie“ trhlín mikroinjektážou. Musí byť použitý materiál, ktorý dokonale priľne k podkladu a ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou.

Injektážne živice sú materiály špeciálne navrhnuté pre injektovanie stavebných konštrukcií tak, aby trvale utesnili a priľnuli – zlepili podklad. Jedná sa o polyesterové alebo epoxidové živice, ktoré sa do trhlín vpravujú cez vŕtané a lepené packery (ventily) za pomoci tlakového čerpadla s plynulou reguláciou výstupného tlaku. V prípade porúch vo vodorovných konštrukciách je možno použiť tzv. „gravitačnú metódu“, kedy sa injektážna živica vyleje priamo do trhliny – poruchy, alebo sa aplikuje priamo pomocou ručného aplikátoru.

V prípade zvlášť úzkych trhlín je možno doplniť packery o injektážne balóniky, ktoré udržia primeraný tlak na tak dlhú dobu, až je trhlina dokonale vyplnená. Po správne prevedenej injektáži je sanovaná trhlina – spoj pevnejší ako okolitá konštrukcia.

Injektáž stavebných konštrukcií pomocou polyuretanových hmôt

Injektáž stavebných konštrukcií pomocou polyuretanových hmôt – je technológia pri ktorej sa rieši sanácia priesakov vody alebo iných agresívnych médií do konštrukcie, čo predstavuje vážny problém.

Jedna z najúčinnejších metód je tlaková mikroinjektáž. Pri tejto metóde sa cez injektážné packery – špeciálne ventily aplikuje za pomoci tlakového čerpadla tesniaci materiál do prestupových ciest medzi zdrojom a výronom na konštrukcii. Ako tesniaci materiál sa používajú polyuretanové živice, ktoré zabezpečia trvalé utesnenie priesaku. Výhodou týchto materiálov je ich trvalá pružnosť, zvetšovanie objemu pri reakcii s vodou a v neposlednej miere nízka vizkozita, ktorá umožní vyplnenie aj úzkych trhlín.

V prípade silných výronov sa aplikuje tzv. dvojstupňová injektáž, kedy sa na zastavenie masívneho priesaku použije vysoko expanzívny materiál na dočasné zastavenie priesaku a následne sa porucha do injektuje stabilným pružným polyuretanom.

Injektáž stavebných konštrukcií pomocou cementových zmesí

Injektáž stavebných konštrukcií pomocou cementových zmesí – je technológia pri ktorej sa poruchy v konštrukciách odstraňujú nízkotlakou injektážou cementovými – minerálnymi suspenziami.

Jedná sa hlavne o poruchy ktoré vznikajú na stavbách pri nedodržaní správnej technológie betonáže – nedostatočné vibrovanie má za príčinu vznik „hniezd“ a dutín v konštrukcii, trhlín vzniknutých rýchlou hydratáciou čerstvého betónu alebo statických trhlín a porúch v tehlovom a zmiešanom murive.

Cementová injektážna suspenzia sa dá použiť aj na plošnú injektáž muriva za účelom jeho sanácie – stabilizácie. Naša firma je vybavená vretenovými injektážnymi čerpadlami tak na mikroinjektáže, ako aj na výplňové injektáže veľkých rozsahov.

Injektáž stavebných konštrukcií pomocou akrylátových zmesí – Gélov

Injektáž stavebných konštrukcií pomocou akrylátových zmesí – Gélov – je technológia injektáží – hydroizolácií stavieb pod úrovňou zeme alebo preventívnych hydroizolácií pri stálom vodnom tlaku (pri tunelových operáciách alebo pri podzemných stavbách), kde sa používa dvoj komponentná akrylátová zmes, ktorá sa po aplikácii premení na gél.

Rýchlosť reakcie sa dá regulovať množstvom reakčnej soli, alebo spomaľovačom. Na aplikáciu je potrebná špeciálna dvoj komponentná injektážna pumpa, kde sa finálna zmes tvorí až v ústi hubice, čím môže byť reakcia rýchla v rozmedzí niekoľkých sekúnd.

Hlavnou výhodou injektážnych gélov je extrémne nízka viskozita, ktorá sa približuje viskozite vody. To umožňuje preniknutie do trhlín šírky 0,1 mm. V spojení s cementovou suspenziou môže slúžiť k súčasnému utesňovaniu a spevňovaniu stavebných konštrukcií – cementogél.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.