Scroll to top

KTO SME

Naše služby ponúkame firmám – organizáciám, ktoré nedisponujú špeciálnym vybavením a školenými zamestnancami v odbore špeciálnych prác, ako aj súkromným investorom – občanom pri riešení porúch rodinných domov a súkromných objektov. Táto firma vznikla ako logické vyústenie viac ako 25 ročnej praxe jedného z jej zakladateľov v oblasti špeciálnych stavebných technológií. Pri realizácií opráv významných vodohospodárskych, priemyselných a energetických komplexov sme získali značné skúsenosti s prevádzaním špeciálnych stavebných prác a našu kompetentnosť dokladajú aj zdokumentované úspešné realizácie, ktoré je možné vidieť na našich stránkach.

PREČO MY

Naša firma a jej zamestnanci sú držiteľmi množstva osvedčení a certifikátov od renomovaných dodávateľov – výrobcov špeciálnych stavebných materiálov. Sme taktiež držiteľom „Certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2008″. Dlhoročné skúsenosti, odborná spôsobilosť zamestnancov a kvalitné materiálne vybavenie nás predurčuje k tomu, aby sme Vám boli dobrým partnerom pri riešení vzniknutých problémov na Vašich stavbách. Naše prednosti sú v akčnosti, v možnostiach alternatívnych riešení, použití netradičných technológií a neposlednej rade v schopnosti poradiť a dodať Vám materiál „šitý na mieru“.