TEL: 0917 276 880 E-MAIL: pbsan@pbsan.sk

Firma je držiteľom certifikátu Systém manažérstva kvality EN  ISO 9001:2008

Injektáž stavebných konštrukcií pomocou polyuretanových hmôt

Injektáž stavebných konštrukcií pomocou polyuretanových hmôt – je technológia pri ktorej sa rieši sanácia priesakov vody alebo iných agresívnych médií do konštrukcie, čo predstavuje vážny problém.

Jedna z najúčinnejších metód je tlaková mikroinjektáž. Pri tejto metóde sa cez injektážné packery – špeciálne ventily aplikuje za pomoci tlakového čerpadla tesniaci materiál do prestupových ciest medzi zdrojom a výronom na konštrukcii. Ako tesniaci materiál sa používajú polyuretanové živice, ktoré zabezpečia trvalé utesnenie priesaku. Výhodou týchto materiálov je ich trvalá pružnosť, zvetšovanie objemu pri reakcii s vodou a v neposlednej miere nízka vizkozita, ktorá umožní vyplnenie aj úzkych trhlín.


V prípade silných výronov sa aplikuje tzv. dvojstupňová injektáž, kedy sa na zastavenie masívneho priesaku použije vysoko expanzívny materiál na dočasné zastavenie priesaku a následne sa porucha do injektuje stabilným pružným polyuretanom.
injektaz pomocou polyuretanovych hmot 001injektaz pomocou polyuretanovych hmot 002