TEL: 0917 276 880 E-MAIL: pbsan@pbsan.sk

Firma je držiteľom certifikátu Systém manažérstva kvality EN  ISO 9001:2008

Injektáž stavebných konštrukcií pomocou cementových zmesí

Injektáž stavebných konštrukcií pomocou cementových zmesí Injektáž stavebných konštrukcií pomocou cementových zmesí – je technológia pri ktorej sa poruchy v konštrukciách odstraňujú nízkotlakou injektážou cementovými – minerálnymi suspenziami.

Jedná sa hlavne o poruchy ktoré vznikajú na stavbách pri nedodržaní správnej technológie betonáže – nedostatočné vibrovanie má za príčinu vznik „hniezd" a dutín v konštrukcii, trhlín vzniknutých rýchlou hydratáciou čerstvého betónu alebo statických trhlín a porúch v tehlovom a zmiešanom murive.


Cementová injektážna suspenzia sa dá použiť aj na plošnú injektáž muriva za účelom jeho sanácie – stabilizácie. Naša firma je vybavená vretenovými injektážnymi čerpadlami tak na mikroinjektáže, ako aj na výplňové injektáže veľkých rozsahov.