TEL: 0917 276 880 E-MAIL: pbsan@pbsan.sk

Firma je držiteľom certifikátu Systém manažérstva kvality EN  ISO 9001:2008

Injektáže

V praxi sa pomerne často stretávame s poruchami betónových, železobetónových a murovaných konštrukcií. Medzi najčastejšie poruchy patria trhliny a kaverny vo vnútri konštrukcie. Veľmi účinná metóda sanácie týchto porúch je ich „vyplnenie" médiom z výrazne lepšími fyzikálnymi vlastnosťami ako pôvodná konštrukcia.


Máme dlhoročné skúsenosti z riešením porúch tak v pozemnom staviteľstve, tuneloch, podzemných dráhach ako aj na významných vodohospodárskych dielach. Naša firma je vybavená modernými injektážnymi zariadeniami a používame materiály renomovaných výrobcov ako sú Stado Cz, DeeNeef, MC Bauchemia, Minova, Sika, Basf a iné.

Injektáž stavebných konštrukcií pomocou živičných hmôt
Je technológia, pri ktorej sú statické poruchy – trhliny v konštrukciách spôsobené dynamickými rázmi. Ako jedna z metód odstránenia týchto porúch je „scelenie - vyplnenie" trhlín mikroinjektážou. Musí byť použitý materiál, ktorý dokonale priľne k podkladu a ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou.
injektaz 001 m
Injektáž stavebných konštrukcií pomocou polyuretanových hmôt
Je technológia, pri ktorej sa rieši sanácia priesakov vody alebo iných agresívnych médií do konštrukcie, čo predstavuje vážny problém.
injektaz 005 m
Injektáž stavebných konštrukcií pomocou cementových zmesí
Je technológia, pri ktorej sa poruchy v konštrukciách odstraňujú nízkotlakou injektážou cementovými – minerálnymi suspenziami.
injektaz 006 m
Injektáž stavebných konštrukcií pomocou akrylátových zmesí – Gélov
Je technológia injektáží – hydroizolácií stavieb pod úrovňou zeme alebo preventívnych hydroizolácií pri stálom vodnom tlaku (pri tunelových operáciách alebo pri podzemných stavbách), kde sa používa dvoj komponentná akrylátová zmes, ktorá sa po aplikácii premení na gél.
injektaz 007 m